به گزارش خبرنگار اهرامروز، هیئت‌داوران جشنواره پس از بررسی آثار حاضر در این بخش ، آرای خود را به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

بخش بروشور:

هیئت‌داوران در این  بخش جایزه برتر خود را شامل تندیس جشنواره و جایزه نقدی به طراح بروشور نمایش :   عاشق خورشید،آقای حمیدرضا رزاقی اهدا می‌نماید.

بخش موسیقی:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر از موسیقی نمایش:  روز از نو  آقای محمدرضا نوروزی  تقدیر      می‌نماید.

هیئت‌داوران در این بخش جایزه بهترین موسیقی خود را شامل تندیس جشنواره،دیپلم افتخار و جایزه نقدی ،به آقایان : حسین دادور  و  میثم رسولیان  به خاطر موسیقی نمایش:  یاشانمامیش بیر سئوگی   اهدا می‌نماید.

بخش طراحی صحنه:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای دیپلم افتخار ، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از طراح صحنه نمایش: در ۱۵دقیقه به ۲۰  ، سرکار خانم فرناز فتح راضی تقدیر می‌نماید.

بخش طراحی لباس:

هیئت‌داوران جشنواره در این بخش با اهدای لوح تقدیر از طراحی لباس نمایش : کلاغ‌ها واسه خودشون گرگی شدن  تقدیر می‌نماید.

بخش بازیگری زن:

رتبه سوم بازیگری زن:

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی، رتبه سوم بازیگری زن را مشترکا به خانم‌ها: سهیلا میرزا خانی برای نمایش:  روز از نو  و   فرنوش فهیمی  برای نمایش: کلاغ‌ها واسه خودشون گرگی شدن تقدیم می‌نماید.

رتبه دوم بازیگری زن:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم مهتاب زند برای بازی در نمایش : ماهی عاشق تقدیر به عمل می‌آورد.

رتبه اول بازیگری زن:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از سرکار خانم فاطمه نصیری بازیگر نمایش : یک کوک اضافی تقدیر می‌نماید.

بخش بازیگری مرد:

رتبه سوم بازیگری مرد:

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای محمدجواد شریفی بازیگر نمایش : روز از نو تقدیر        می‌نماید.

رتبه دوم بازیگری مرد:

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای میلاد صادق زاده بازیگر نمایش: ماهی عاشق  تقدیر به عمل می‌آورد.

رتبه اول بازیگری مرد:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای علیرضا ناصحی برای نمایش:  هیچی نگو تقدیر می‌نماید.

بخش کارگردانی:

رتبه سوم کارگردانی:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از کارگردان نمایش: یک کوک اضافی ، سرکار خانم فاطمه نصیری تقدیر به عمل می‌آورد.

رتبه دوم:

هیئت‌داوران در این بخش   لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را به سرکار خانم سهیلا  میرزاخانی به خاطر نمایش:     روز از نو اهدا می‌نماید.

رتبه اول کارگردانی:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از کارگردان نمایش : ماهی عاشق، آقای مهدی جودکی تقدیر می‌نماید.

بخش نمایشنامه‌نویسی:

رتبه سوم نمایشنامه‌نویسی:

هیئت‌داوران جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی را به نویسنده نمایش : لیلا، افق ایرجی اهدا می‌نماید.

رتبه دوم نمایشنامه‌نویسی:

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از نویسنده نمایش : شاید وقتی برگردد ، سرکار خانم نسیم عموزاده تقدیر به عمل می‌آورد.

رتبه اول نمایشنامه‌نویسی:

هیئت‌داوران در این بخش انتخابی ندارد.

هیئت‌داوران پس از مباحث فنی پیرامون رپرتوار یازدهمین جشنواره سراسرب تئاتر کوتاه ارسباران(قره داغ) در تهران ، نمایش‌های زیر را به دبیرخانه جشنواره پیشنهاد می‌نماید:

۱-نمایش: ماهی عاشق به کارگردانی مهدی جودکی

۲-نمایش: روز از نو به کارگردانی سهیلا میرزاخانی

۳-نمایش : یک کوک اضافی به کارگردانی فاطمه نصیری

۴-نمایش: کلاغ‌ها واسه خودشون گرگی شدن به کارگردانی فرزاد علی بابائی

هیئت‌داوران بخش صحنه‌ای یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران(قره داغ):

کریم اکبری مبارکه، عبدالحسین لاله و عباس شاه محمدزاده