به گزارش خبرنگار اهرامروز، احد محمودی گفت: با توجه به قرار گرفتن رودخانه کیچیک چای در داخل شهر اهر، ساکنان و کسبه اطراف این رودخانه، زباله‌های خود را داخل آن می‌ریزند همچنین بارش‌ها و سرازیر شدن آب از سرشاخه نخاله‌های سبک و سنگین می‌آورد که باعث گرفتگی و کندی حرکت آب شده و به لحاظ بصری جلوه زشتی ایجاد می کند، به همین منظور زباله‌ها و نخاله‌ها توسط معاونت خدمات شهری و محیط زیست جمع آوری می‌شود.

با توجه به اینکه با ۷ پل موجود روی رودخانه کیچیک چای، شرق و غرب شهر اهر با هم ارتباط دارند، لازم است که بستر این رودخانه جلوه زیبایی داشته باشد، که بعد از جمع آوری زباله‌ها و نخاله ها، نسبت به سنگ فرش بستر و ساماندهی آن در قالب ۲ فاز در سال جدید اقدام خواهد شد.

قبل از این قسمتی از بستر رودخانه کیچیک چای، سنگ فرش و ساماندهی شده است که با ادامه آن در سال جدید شاهد زیبایی بیش از پیش آن خواهیم بود.

از عموم شهروندان و به خصوص ساکنان و کسبه اطراف رودخانه کیچیک چای، انتظار داریم در زیبا سازی این رودخانه همکاری کنند و از ریختن مواد زاید و زباله به درون رودخانه خودداری کنند.

خبر از : پرویز گلی زاده