صمد علی اکبرزاده در حاشیه مراسم طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شیخ شهاب‌الدین اهری در گفتگو با خبرنگار اهرامروز اظهار کرد: کتاب‌خوانی باید کم‌کم به فرهنگ عمومی مردم تبدیل شود به نسل جوان بیاموزیم هر چه داریم از علم و کتاب و فرهنگ است.

وی بابیان اینکه من عقیده دارم در شهر ما جایگاهی که برای کتاب و کتابداران باید در بین مردم ایجاد شود، ایجاد نشده گفت: ازیک‌طرف کمبود اعتبار موجب این امر بوده و از طرف دیگر درگذشته نسبت به این امر بی‌توجهی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اهر با اشاره به اینکه به نظر من در شهر فضایی در حد استاندارد برای کتابخانه‌ها نداریم عنوان کرد: کتابخانه در اهر مظلوم واقع‌شده باید شهرداری و شورا با همکاری هم‌محل مناسبی فراهم کنیم تا بااعتبار تخصیص‌یافته کتابخانه‌ای در شان شهرستان اهر احداث کنیم.

علی اکبرزاده ادامه داد: در مناطق محروم به‌ویژه حاشیه‌های شهر که به کتابخانه دسترسی ندارند قصد داریم اتوبوسی اختصاص دهیم تا کتاب را در مناطق محروم دسترس‌پذیر کنند تلاش داریم این افراد را بافرهنگ کتاب‌خوانی بیشتر آشناسازیم هرچقدر ما درزمینه کتاب‌خوانی سرمایه‌گذاری کنیم به سود نسل آینده  خواهد بود.

وی در پایان گفت: امیدوارم حرکت‌های خوبی در شورا آغاز کنیم تا در رابطه با ترویج کتابخانه و فرهنگ و علم و ادب نزد مردم شرمنده نباشیم.