به گزارش اهرامروز، اصغر عبادی که بعنوان رئیس پنجمین دوره شورای هیئات مذهبی شهرستان اهر و عضو شورای هیئات مذهبی استان انتخاب شده بود، در اولین جلسه شورای هیئات مذهبی استان با اکثریت آرای نمایندگان شهرستان ها، بعنوان رئیس شورای هیئآت مذهبی استان به مدت دو سال  انتخاب شد.

لازم به توضیح است؛ عبادی از دور دوم شوراهای هیئات مذهبی در شورای هیئات مذهبی آذربایجان شرقی حضور دارد. در دور دوم و سوم این شورا بعنوان دبیر استان و در دور چهارم، طی دو دوره دوساله رئیس شورای هیئات مذهبی استان شد که در آغاز کار پنجمین دوره شورای هیئات مذهبی همزمان با اولین جلسه این شورا در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، باز بعنوان رئیس انتخاب شد.

در فرایند رای گیری برای انتخاب نایب رئیس و دبیر نیز محمود صادقی از شهرستان ورزقان و ابراهیم معصومی نماینده شهرستان هریس بعنوان دبیر شورای هیئات مذهبی استان آذربایجان شرقی برای دو سال آتی انتخاب شدند.