به گزارش اهرامروز به نقل از مهر، ششمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی امروز برگزار شد و با مشارکت ۷۲.۳ درصدی اعضای این خانه به پایان رسید و اعضای هیأت مدیره مشخص شدند.

مرتضی شفیعی با ۹۵ رأی و حمیده بردباری با ۵۵ رأی از میان مدیران مسئول به عنوان عضو اصلی و شهرام سلیمان‌زاده با ۲۰ رأی به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

در بخش نمایندگی خبرگزاری‌ها در استان اسد بابایی با ۷۳ رأی عضو اصلی و مهدی کاظم‌زاده با ۴۶ رأی عضو علی‌البدل این دوره شدند.

در بخش خبرنگاران نیز محمد عزیزی‌راد با ۹۴ رأی، علی‌حسین حسنی توفیقی با ۶۵ رأی و فرهاد باغشمال ۶۴ رأی به عنوان عضو اصلی و حامد عاطفی‌فر با ۵۵ رأی و مریم دالانی قدیم با ۱۸ رأی به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

در بخش نمایندگی روزنامه‌های سراسری نیز احمد مرادپور با ۷۲ رأی به عنوان عضو اصلی و محمدحسین رشتبریان با ۳۷ رأی عضو علی‌البدل شد.

بازرسی این دوره از خانه مطبوعات استان هم به مینا بازگشا و یعقوب قلندری‌نژاد به عنوان عضو اصلی و رؤیا سلمانی به عنوان عضو علی‌البدل رسید.