به گزارش خبرنگار اهرامروز، در جلسه ای که امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه با حضور اعضای منتخب دوره پنجم شورای اسلامی شهر اهر در محل این فرمانداری برگزار شد، براساس رای مخفی،  صمد علی اکبرزاده به عنوان رئیس شورای شهر اهر، میرجلال موسوی نایب رییس، بهبود سعادتی  به عنوان خزانه دار، انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین اصغر فتح زاده به عنوان منشی و راضیه عباسی معروفان به عنوان سخنگوی شورای اسلامی دوره پنجم اهر انتخاب شدند.