ابوالفضل غنی‌زاده در گفتگو با خبرنگار اهرامروز گفت: در روزهای عادی میزان مصرف روزانه گاز در شهرستان اهر ۳۰۰ هزار مترمکعب بوده و در روزهای اخیر با عنایت به کاهش دمای هوا، مصرف گاز در بخش‌های مختلف افزایش بیش از دو برابری دارد.

وی افزود: مردم شهرستان اهر برای جلوگیری از مصرف بیش از حد گاز و اخطار احتمال قطعی که بارها از سوی شرکت ملی گاز، صرفه‌جویی حداکثری را در اولویت قرار دهند.

فرماندار اهر ادامه داد: خوشبختانه شبکه گازرسانی شهرستان اهر در پایداری کامل قرار دارد و تأمین گاز موردنیاز مردم شهرستان بدون هیچ‌گونه خللی انجام می‌گیرد.

وی گفت: تنها درخواست و تقاضای ما از مردم شهرستان اهر در خصوص مصرف انرژی از جمله گاز، رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف گاز است، تا ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی، به پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری قطعی احتمالی کمک کنند.

غنی زاده ابراز داشت: فرهنگ مصرف انرژی موضوعی است که باید در جامعه نهادینه شود، یعنی محل کار یا سکونت را به اندازه کافی گرم کنیم تا دیگران نیز بتوانند از نعمت گاز بهره‌مند شوند، مصرف بی‌رویه گاز می‌تواند عامل اُفت فشار و محرومیت برخی همشهریان از نعمت خدادادی شود.

خبر: علی دایلاری