به گزارش خبرنگار اهرامروز، یکم شهریورماه با پایان دوران فعالیت شورای چهارم، اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر با قرائت سوگندنامه و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه نخستین جلسه رسمی خود را ترتیب دادند و دستور اولین جلسه شورا انتخاب سرپرست برای شهرداری اهر بود.