به گزارش اهرامروز، مهندس بابک رضی منش در جلسه برنامه ریزی توسعه شهری با رویکرد گردشگری و تدوین برنامه پنج ساله شهر خمارلو گردشگری را بزرگترین ظرفیت و پتاسیل این شهر برشمرد و بر برنامه ریزی و استفاده حداکثری از این ظرفیت در راستای رسیدن به درآمد پایدار شهری، ایجاد اشتغال و رونق شهر خمارلو به عنوان مرکز شهرستان خداآفرین تاکید کرد.

معاون فرماندار شهرستان خداآفرین با اشاره به وظایف و اولویت های شهرداری در برنامه ریزی شهری به هویت بخشی به سیما و کالبد شهر، شناسایی و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری، ایجاد زیرساخت های گردشگری و گردش پذیری و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران حوزه گردشگری، مدیریت نوین پسماند و برون سپاری خدمات تاکید کرد.

مهندس رضی منش با اشاره به آبگیری کامل سد خداآفرین و اتمام پروژه سد قیزقلعه سی در سال ۹۷ شاهد تحولاتی شگرف در منطقه خواهیم بود؛ خواستار امادگی کامل و همچنین مطالعه و ارائه طرح گردشگری در این شهر شد.

وی افزود: با طراحی شهرک های منفصل با کاربری گردشگری و توریستی مشرف به مخزن سد قیزقلعه سی و آماده نمودن پیکج های مناسب برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری آمادگی لازم در این خصوص ضروری و مهم است.

معاون فرماندار خداآفرین همچنین با بیان اینکه زیر ساخت و توسعه باید همزمان اتفاق بیفتد تاکید کرد: شهرداری باید با عقلانیت توام با خلاقیت بعنوان متولی مدیریت شهری و نیز دوری از تصدی گری با روشهای مدرن و سیستماتیک ازتمام ابزارهای درآمدی استفاده کند و دارئیهای سرمایه ای خود را افزایش داده و به دنبال منابع پایدار شهری باشد.

مهندس رضی منش در بخش دیگر سخنان خود کاهش میزان تخلفات ساختمانی و ضابطه مند بودن ساخت و سازهای یک شهر را از شاخصهای توسعه یافتگی شهر عنوان کرد و بر تطهیر شهر از تخلفات ساختمانی با اجرای قاطعانه ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تاکید کرد.

انتهای پیام/