به گزارش اهرامروز، اطلاعیه روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان در خصوص جزئیات تعطیلی مدارس مناطق شهری و روستایی به شرح زیر است:

در شهرستان هشترود همه مقاطع تحصیلی مناطق روستایی در نوبت صبح تعطیل است.
مدارس ابتدایی و استثنایی مناطق شهری در نوبت صبح تعطیل و بقیه مقاطع تحصیلی با یکساعت تاخیر شروع به فعالیت می کنند.

در شهرستان هریس، مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و شهری در نوبت قبل از ظهر تعطیل است.
در بخش مهربان، نوبت قبل از ظهر و شهرستان بستان آباد در نوبت صبح و بعد از ظهر مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری تعطیل است.

مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری شهرستان اهر در نوبت قبل از ظهر تعطیل خواهد بود.

در بخش خواجه، مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری در نوبت های قبل از ظهر و بعد از ظهر تعطیل خواهد بود.

در شهرستان سراب، مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری در نوبت قبل از ظهر تعطیل می باشد.

در بخش نرکمانچای شهرستان بستان آباد، مدارس مقطع پیش دبستانی و مدارس استثنایی در نوبت صبح تعطیل خواهد بود و مدارس بقیه مقاطع اعم از مناطق روستائی و شهری راس ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت می کنند.
در بخش تسوج شهرستان بستان آباد، مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و شهری راس ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهد کرد.

در شهرستان چاراویماق، در مناطق روستایی، مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهد بود، ضمن اینکه درشهرستان کلیبر در نوبت قبل و بعد از ظهر مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری تعطیل خواهند بود.

در شهرستان ورزقان نیز مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری در نوبت قبل از ظهر تعطیل خواهد بود.

مناطق مختلف آذربایجان شرقی از روز گذشته شاهد بارش باران بود که از عصر امروز به برف تبدیل شد.
در حال حاضر شهرستان کلیبر با سه درجه سانتیگراد زیر صفر و جلفا با چهار درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای آذربایجان شرقی هستند، ضمن اینکه دمای هوا در تبریز هم اکنون صفر درجه سانتیگراد است.