به گزارش اهرامروز به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اهر، مدیر آموزش و پرورش اهر پیش از ظهر امروز در محل دبستان شهید زارع حصاری  از سرایدار شجاع مدرسه که در برابر سارق اموال مدرسه مقاومت نموده و با دستگیری وی او را تحویل نیروی اتنظامی داد تقدیر نمود.

این حادثه که در ساعت ۱۱ شب پنج شنبه اتفاق افتاد، داریوش شیخ علی نژاد، سرایدار مدرسه با شنیدن سر و صدای غیر عادی در محوطه مدرسه خود را به محل سرقت می رساند و طی تعقیب و گریزی که صورت می گیرد سارق را در چند کوچه بالاتر دستگیر می کند که تا زمان رسیدن نیروی انتظامی و در مقابل انظار عمومی جراحاتی از طرف سارق به وی وارد می شود.