به گزارش اهرامروز، همزمان با دهه ی فجر علی محرمی معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل عاشیق صیاد جعفرزاده از وی که در بستربیماری است، عیادت کرد.

در این دیدار؛ دهقانپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر و سامانی رئیس انجمن ادبی حکیم نباتی نیز حضور داشتند.

پیش از آن نیزجمعی از مسئولین  با حضور در منزل عاشیق صیاد جعفرزاده از وی عیادت کردند. در این دیدار فرماندار، امام جمعه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس بنیاد شهید و جمعی از فعالان هنری شهرستان کلیبرحضور داشتند.

صیاد جعفرزاده به مدت نیم قرن در عرصه ی هنر موسیقی در شهرستان کلیبر فعالیت دارد و از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است.