به گزارش خبرنگار اهرامروز، علی عبدی رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی ها و مسئول روابط عمومی فرماندار اهر در حاشیه جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان اهر اظهار داشت: شاید شهرستان اهر بعد از تبریز اولین شهرستانی باشد که شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی را تشکیل می‌دهد و این مهم موجب می‌شود تا ارتباط روابط عمومی‌ها با مردم و رسانه تقویت شود.

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان اهر با اشاره به اینکه روابط عمومی جدا از هرگونه وظیفه و تعصب وظیفه‌دارند عملکرد دستگاه‌ها را آن‌طور که هست به خارج از مجموعه و به مردم گزارش دهند، افزود: ضمن اینکه روابط عمومی‌ها موظف‌اند تا عملکرد دستگاه‌ها منعکس کنند بلکه این وظیفه را دارند تا نقاط ضعف را نیز آشکارا بیان و برای حل نقاط ضعف تلاش نمایند و این مهم با حمایت های مهندس محمودی فرماندار شهرستان امکان می پذیرد.

وی گفت: جایگاه و اهمیت روابط عمومی‌ها کمتر از مدیریت یک مجموعه نیست و اگر مجموعه‌ای تا به حال آن‌طور که باید و شاید به جایگاه روابط عمومی پی نبرده این از اختیارات شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان اهر است که جایگاه روابط عمومی را برای مدیران و مسئولان تبیین کند.

عبدی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مقدماتی و تکمیلی ویژه مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان اهر با استفاده از اساتید بومی خبر داد و یادآور شد: سعی می‌کنیم تا کارگاه‌های آموزشی را با استفاده از اساتید مجرب بومی در حوزه‌های خبرنویسی و عکاسی در موضوعات مختلف برگزار کنیم.

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان اهر با تأکید بر اینکه دستگاه‌های در حوزه عملکردی موفق هستند که بتوانند در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم و رسانه‌ها موفق بوده باشند، خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه روابط عمومی‌ها و سیاست‌گذاری دو وظیفه مهم شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان اهر است.