به گزارش اهرامروز، علی محرمی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری در استان معرفی شد.

در حکمی که از سوی “مهدی یزدانی” دبیرکل ستاد صیانت از آثار سینمایی کشور به “علی محرمی” صادر شده، آمده است: “بنا به پیشنهاد مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، ‌به موجب این حکم جنابعالی به سمت سرپرست ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری استان آذربایجان‌شرقی منصوب می شوید.

امید که با توجه به توانمندی، ‌شایستگی و سابقه طولانی جنابعالی در امور فرهنگی و با توکل به ایزد منان و با همکاری مراجع محترم قضایی و انتظامی استان نسبت به مبارزه با پدیده شوم قاچاق و عرضه غیرمجاز محصولات فرهنگی و هم‌ چنین فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تسهیل دسترسی آحاد مردم به آثار مجاز از طریق نظارت بر عرضه آثار سمعی و بصری در سطح فروشگاههای استان موفق و موید باشید.”

گفتنی است ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری در تمام شهرستانهای استان تشکیل خواهد شد.