به گزارش خبرنگار اهرامروز، رسول خدابخش با بیان این‌که موضوع ثبت جهانی بقعه شیخ شهاب الدین اهری از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه بود، گفت: با کمک و تدبیر حاج آقا حسینی، هم نیت واقف به طور کامل مورد توجه بوده و همچنین موضوع ثبت جهانی این بقعه را جلو میبریم که در راستای معرفی اهر بسیا اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: در این جلسه، توافق شد که از طربق مشاور، دغدغه‌های اوقاف و همچنین ثبت جهانی که یک سری شاخص‌ها را می‌طلبد، پیگیری و محقق شود، چراکه ثبت جهانی یک اثر شرایط خاصی را می‌طلبد.

فرماندار شهرستان اهر با تاکید بر این‌که با انجام اقدامات لازم، یقینا درآمد موقوفه نیز چند برابر خواهد شد، چراکه این بقعه، اثری ارزشمند و بی‌بدیل بوده و با توافقات انجام شده قطعا در جایگاه اصلی خود خواهد نشست.

وی با تاکید بر این‌که شهرستان اهر، پتانسیل و توانمندی‌های بالایی دارد و با تعاملات بین بخشی، حرکات ارزشمندی در این مجموعه انجام خواهد شد، افزود: بر این اساس، هم نیت واقف اجرایی شده و هم ثبت جهانی اثر که دغدغه فرهنگ و مردم است، محقق می‌شود.