به گزارش اهرامروز به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی: حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت:مس انجرد باید با ارایه برنامه مدیریت ریسک سد باطله فعلی برنامه عملیاتی برای سد جدید ارایه نماید.
وی افزود:ضمن اینکه محیط زیست استان آماده ارایه هرگونه مشاوره در خصوص بهبود شرایط زیست محیطی،معدن و کارخانه فراوری است درخصوص برخورد با هرگونه آلودگیهای زیست محیطی مماشات نخواهیم کرد.
عباس نژاد گفت:در برخورد با آلاینده های محیط زیست کاملا با مقام محترم عالی استان و دستگاه محترم قضایی در هماهنگی کامل هستیم و قطعا سلامت مردم و محیط زیست را مقدم بر هر کار اقتصادی میدانیم.
وی گفت:برابر بررسیهای فنی و تخصصی به عمل آمده خوشبختانه مشکلی که پیش آمده بود فقط یک رانش سطحی بوده و در دیواره سد شکستگی مشاهده نشد نتایج نمونه برداریها توسط اداره آزمایشگاههای این اداره کل آلودگی خاصی را در آبهای سطحی و زیر سطحی نشان نمیدهد ولی با توجه به لایه رانشی در سمت دیواره شرقی سد شرکت موظف گردید برنامه مدیریت ریسک سد را ارایه و عملیاتی نماید.
وی تاکید کرد:در طول این دو ماه شرکت موظف است نسبت به ارزیابی سد باطله اصلی و ارایه آن به اداره کل حفاظت محیط زیست استان و کسب مجوزهای لازم اقدام نماید.
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت:کمیته ای مرکب از ادارات فرمانداری اهر و سازمان آب و منابع طبیعی با مسئولیت‌معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بر فرایند فوق نظارت و گزارش اقدامات توسط شرکت را هر دوهفته یکبار ارایه نماید.
افزودنی است : بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی به طور سرزده و بدون هماهنگی قبلی انجام گرفت.