به گزارش خبرنگار اهرامروز، دکتر بهبود جعفری در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان­ها که در برج میلاد برگزار شد، ضمن اشاره به نامگذاری سال (حمایت از کالای ایرانی)  از سوی مقام معظم رهبری، گفت: امیدواریم بتوانیم با بصیرت کامل و درک این شعار در تمامی مراحل اداری شورای عالی استان ­ها و کمیسیون­ ها تاثیر گذار باشیم و با دید باز به این شعار توجه کنیم.

وی افزود: در این جلسه ۳ طرح مورد بحث و بررسی کمیسیون قرار گرفت که طرح اول بررسی طرح الزام شوراها، شهرداری­ها و دهیاری­ها به فرهنگ سازی و استفاده از کالاها و تولیدات ایرانی بود.

عضو شورای شهر اهر در توضیح بیشتر این طرح گفت: در طرح الزام شوراها، شهرداری­ها و دهیاری­ها به فرهنگ سازی و استفاده از کالاها و تولیدات ایرانی که بسیار حائز اهمیت هم است، کمیسیون فرهنگی اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان­ها تمام تلاش خود را در جهت تحقق شعار حمایت از کالای داخلی که از سوی مقام معظم رهبری طرح شده مبذول خواهد داشت.

دکتر جعفری همچنین افزود: در خصوص تحقق شعار سال بایستی علاوه بر حمایت از کالای داخلی به نیروی کار داخلی نیز بها داده شود و از آن حمایت گردد که در این راستا امید است کارهای ارائه شده به تمام اتباع خارجی اخذ و به نیروی کار و جویای کار داخلی ارائه گردد و همچنین به فکر و تخصص ایرانی و نیروهای جوان داخلی نیز بهای لازم داده شود تا از این طریق جلو مهاجرت بسیاری از علاقمندان را بگیرند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان ­ها در ادامه خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال در سایه فراهم ساختن زیر ساخت های لازم، بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و بها دادن به تخصص ایرانی خواهد بود.

دکتر بهبود جعفری در پایان موضوعات بعدی این کمیسیون که در زمینه محیط زیست است را عنوان کرد و توضیح داد: کمیسیون اصلی این طرح ها کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی بود که کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری نیز به عنوان کمیسیون فرعی ۲ طرح مذکور را بررسی و تصویب کرد.