به گزارش خبرنگار اهرامروز، احد محمودی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای آزمایشی طرح «شهردار شب» اظهار داشت: از امروز طرح «شهردار شب» با استفاده از معاونین و نیروهای ارشد شهرداری اهر به صورت آزمایشی تا هفته‌ی آینده اجرا می‌کنیم تا از پایان وقت اداری تا فردا شهردار شب بر امورات مربوط به شهرداری اهر نظارت کند.

شهردار اهر افزود: تمامی مسئولیت‌های مربوط به خدمات شهری، آتش‌نشانی، سدمعبر، پلیس ساختمان و هر آن‌چه که به شهرداری اهر ارتباط دارد، نظارت و هماهنگی بین بخش‌های مختلف شهرداری را بر عهده خواهد داشت؛ به عنوان مثال اگر امروز بارش برف داریم تنها مسئولیت بر عهده‌ی خدمات نخواهد بود بلکه شهردار شب طی هماهنگی با بنده از دیگر بخش‌های شهرداری اهر در خدمات‌رسانی استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه کلیه مسئولیت‌ها بر عهده شهردار بوده و شهردار شب بعد از وقت اداری تحت نظارت شهردار عهده‌دار امورات اجرایی شهرداری خواهد بود، گفت: کلیه عوامل اجرایی زیرنظر شهرداران شب فعالیت خواهند نمود و اولویت مهم پیش‌برد امورات و رفع مشکلات و موانع مدیریت شهری خواهد بود.

محمودی، کنترل و بررسی وقایع رخ داده در شهر، نظارت بر کلیه فعالیت‌های انجامی شهرداری اهر را جزو وظایف شهردار شب عنوان کرد و یادآور شد: البته حضور میدانی در سطح شهر نیز بایستی توسط شهردار شب انجام گیرد.

شهردار اهر تصریح کرد: اولویت وظیفه‌ی شهردار شب هماهنگی با سازمان‌ها و ارگان‌های خارج از شهرداری از قبیل حوادث آب، برق، گاز و … در جهت هماهنگی با ادارات مربوطه جهت حل مشکلات اتفاقی خواهد بود.

وی با ذکر اینکه وظیفه‌ی شهردار شب پس از پایان وقت اداری شروع می‌شود و تا شروع وقت اداری روز بعد ادامه خواهد یافت، گفت: در روزهای تعطیل نیز این مسئولیت امورات محوله به صورت کامل در طول روز دارا خواهد بود.

محمودی خاطرنشان کرد: شهرداران شب پس از اتمام زمان مأموریت ملزم به ارائه گزارش عملکرد، کمبودها و نواقص به شهردار هستند‌. هرچند این طرح به صورت آزمایشی به مدت یک هفته اجرا می‌شود و در صورت تأیید بازخورد مثبت؛ ادامه خواهد یافت.

خبر از: علی دایلاری اصل