پایگاه اطلاع‌رسانی اهرامروز دکتر ابوالفضل قاسم بیگلو: جای بسی تامل و تعجب است مشاهده چنین مرقومه ای هر انسانی را به اندیشه وا می دارد یقینا تهیه کنندگان این نامه خواسته اند نگرانی خود را از منتخبین محترمی اعلام دارند که تا چندی پیش گوی سبقت در وفاداری و اصلاح طلبی از یکدیگر می ربودند اینکه چرا دوستان به این درجه از نگرانی و تردید رسیده اند خود امری ناصوااب است.

اما میتوان حدس زد که مواضع و نشست و برخاستهاو اعلام نظرهای متتخبین چنان مشکوک و غیر عادی بوده است که دوستان به هشداری چنین پناه برده اند و اگر بنا باشد که رای مردم بدین شکل مورد سوء استفاده قرار گیرد و اهداف و برنامه های اعلامی از سوی منتخبان فراموش شود از این پس حتی متوسل شدن به دامان دمکراسی نیز برای مردم سخت و دشوار خواهد بود و ما مجبور خواهیم شدهر قول و قراری را مستند بکنیم و یا تنبیهاتی برای متمردین دروغ پردازان و آنهاکه رنگ و جایگاه عوض میکنند وچراغ راهنماشان تا زمان انتخاب در سمت چپ روشن است و پس از انتخاب به هر دلیل تهدید و تطمیع و . . .یکباره به راست می پیچندمعین کنیم و مثل یکی از کشور های اروپایی هر کس به میثاق و قرار و تعهد خود پایبند نبود اورا در سطل زباله بیندازیم و یا مثل مردمان قدیم پشت و رو سوار الاغ نموده ودر شهر بگردانیم تا عبرتی باشد برای نسلها و دوره های بعدی که منتخبین جایگاه خود را بدانند و با رای و نظر و احساسات مردم برای خود پله و نردبان ترقی نسازند.

اگرچه مردم تبریر به یقین تلافی بی احترامی به آرا و پشت کردن به رای مردم را از هر کسی که نظرش رنگ وبوی خیانت داشته باشدنادیده نخواهد گرفت اما امیدوارم چنین اتفاقی برای هیچ یک از منتخبین ملت آنانکه با علاقه و شور و شوق و بی منت مردم انتخاب شده اند نیافتد و موجبات شرمساری و سرخوردگی حامیان را فراهم نیاورد

گفتنی است؛ بیش از ۱۶۰ نفر از روسای احزاب، کنشگران سیاسی و فعالین ستادی اصلاح‌طلب استان خواستار پایبندی کامل اعضای منتخب شورای شهر پنجم تبریز از لیست امید به میثاق جمعی اصلاح‌طلبان شدند.

در میان امضاکنندگان این نامه سرگشاده نام برخی از بزرگان این جریان سیاسی در استان، روسای برخی از احزاب، تعدادی از فرمانداران، مدیران کل و بخشداران اصلاح‌طلب به چشم می‌خورد.

انتهای پیام/