هاشم چاوشی در گفت و گو با خبرنگار اهرامروز، اظهار داشت: فیلم ارسباران مستند روایی بوده که متخص شهرستان اهر و منطقه قهرمان پرور ارسباران است که به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی جلیل اصغری ساخته می شود و سایر عوامل نیز در ساخت این مستند همکاری بسیاری خوبی دارند.

وی با اشاره به اینکه طبق گفته های قبلی فیلم مستند ارسباران می بایست ۱۸ دقیقه می بود ولی به نظر بنده به بیست تا ۲۵ دقیقه خواهد رسید، افزود: فیلم برداری فیلم مستند ارسباران ۹ روز است که آغاز شده و چند روز دیگر نیز از فیلم برداری باقی مانده است.

بازیگر مستند ارسباران ادامه داد: فیلم مستند ارسباران که در شهرستان اهر و سایر مناطق ارسباران تهیه می شود نیازمند حمایت مسئولین است و مالکان واحدهای تولیدی و صنعتی که به عنوان اسپانسر در ساخت این فیلم کمک می کنند تا منطقه ارسباران در حد و اندازه و شان خود در دنیا معرفی شود.

چاوشی بابیان اینکه به تصویر کشیدن مفاخر، ظرفیت ها و مناطق گردشگری ارسباران به ویژه شهرستان اهر از اهداف کارگردان فیلم مستند ارسباران است، گفت: این فیلم اهداف به خصوصی دارد ولی به شرطی که مسئولین ارشاد شهرستانی و ادارات نیز می بایست آستین بالا زده و حمایت کنند تا مستند روایی ارسباران آنطور که در شان منطقه باشد به پایان برسد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه کار در ساخت فیلم زمان بر است و نباید فیلم برداری بر اثر کمبودها لنگ بزند و از طرفی ایاب و ذهاب، دکور و سایر فعالیت های عوامل اجرایی فیلم مستند ارسباران هزینه بر است و اغلب عوامل اجرایی فیلم که حق الزحمه دریافت می کنند امیدواریم مسئولین و سرمایه گذاران بخش خصوصی با یاری کردن کارگردان کمک کنند تا این فیلم با موفقیت خاتمه یابد.

بازیگر مستند ارسباران با تاکید بر اینکه کیفیت فیلم مستند ارسباران به اندازه کار است و یقیناً بیش از انتظار خواهد بود، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان بازیگر این فیلم، مستند ارسباران را بسیار خوب ارزیابی می کنم و یقین دارم که کار خوبی خواهد شد اما به شرطی که حمایت ها تداوم داشته باشد.