به گزارش خبرنگار اهرامروز، لیست اسامی نهایی ۸۲ نامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر که در انتخابات روز جمعه در معرض انتخاب مردم اهر قرار گرفتند به همراه تعداد آرای کسب شده منتشر شد.

ستاد انتخابات شهرستان اهر اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهر را با میزان آرای آنها منتشر کرد.

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر اهر تابع بخش مرکزی شهرستان اهر، شهرستان اهر می‌رساند، با
توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ
۲۹/۰۲/۱۳۹۶ ، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رأی
به شرح ذیل می‌باشد:

هفت عضو اصلی شورای اسلامی شهر اهر:
۱_ آقای ابوالفضل بابایی دایلاری نام پدر حبیب دارای ۵۱۰۲ رأی
۲_ آقای اصغر فتح زاده قریبه نام پدر عادل دارای ۴۶۰۹ رأی
۳_ آقای بهبود سعادتی نام پدر صفر على دارای ۴۱۴۶ رأی
۴_ آقای بهبود جعفری نام پدر خداویردی دارای ۳۷۸۵ رأی
۵_ آقای صمد علی اکبرزاده اهری نام پدر عباس دارای ۳۷۶۲ رأی
۶_ آقای میرجلال الدین موسوی نام پدر میر حمزه دارای ۳۶۵۱ رأی
۷_ خانم راضیه عباسی معروفان نام پدر بهرام دارای ۳۶۲۲ رأی

دو عضو علی االبدل شورای اسلامی شهر اهر:
۸_ آقای علی اسحقی نام پدر اسحق دارای ۳۴۴۹ رأی
۹_ آقای محمود سعادتی نام پدر قدرت دارای ۳۳۶۵ رأی

و اسامی کاندیداهایی که نتوانستند به شورای شهر اهر راه یابند بدین شرح است؛
۱۰ _ آقای جلیل کاظم‌زاده نام پدر سلیم دارای ۳۰۹۹ رأی
۱۱ _ آقای بهزاد رسولی ونه آباد نام پدر ابوالفضل دارای ۳۰۹۶ رأی
۱۲ _ آقای حسین هادی نام پدر زین‌العابدین دارای ۳۰۴۸ رأی
۱۳ _ آقای بهزاد نیک‌نفس نام پدر سعادتقلى دارای ۲۸۱۳ رأی
۱۴ _ آقای جعفر کربلایی زاده نام پدر عباسعلی دارای ۲۷۰۵ رأی
۱۵ _ آقای الیاس ممی پور نام پدر حیدر دارای ۲۵۹۷ رأی
۱۶ _ خانم دلبر کریم زاده نام پدر محمد على دارای ۲۴۸۷ رأی
۱۷ _ آقای انوشیروان نریمانی نام پدر علی دارای ۲۴۳۰ رأی
۱۸ _ آقای رضا داداش پور نام پدر اسداله دارای ۲۳۳۵ رأی
۱۹ _ آقای ابوالفضل رضاپورفرد نام پدر على دارای ۲۲۴۴ رأی
۲۰ _ آقای علی اسدیان نام پدر احمد دارای ۲۱۴۱ رأی
۲۱ _ آقای احد محسنی اهری نام پدر صادق دارای ۲۰۴۶ رأی
۲۲ _ آقای میرکمال الدین موسوی نام پدر میرحسن دارای ۲۰۱۸ رأی
۲۳ _ آقای صمد حاجی محمدی نام پدر شمسعلی دارای ۱۹۹۱ رأی
۲۴ _ آقای اصغر همت جو نام پدر محمود دارای ۱۹۶۵ رأی
۲۵ _ آقای علی نجفی نخجوانلو نام پدر کریم دارای ۱۹۱۴ رأی
۲۶ _ آقای ابوالفضل رضایی فرد نام پدر نعمت دارای ۱۸۰۶ رأی
۲۷ _ خانم مریم بیرامی جوبند نام پدر سلدوز دارای ۱۷۸۸ رأی
۲۸ _ آقای سیروس حسین زاده نام پدر فرج دارای ۱۷۴۷ رأی
۲۹ _ آقای امیدعلی شیخی نام پدر امامقلى دارای ۱۷۱۵ رأی
۳۰ _ آقای منصور صدری نام پدر ندرت دارای ۱۶۹۵ رأی
۳۱ _ آقای صابر شهیم گرمی نام پدر حمداله دارای ۱۶۹۲ رأی
۳۲ _ آقای صابر محرم زاده نام پدر یوسفعلی دارای ۱۶۹۰ رأی
۳۳ _ آقای صالح شیری نام پدر جمشید دارای ۱۶۳۶ رأی
۳۴ _ آقای مجتبی فرسیو نام پدر موسى دارای ۱۶۰۶ رأی
۳۵ _ آقای احسان موسوی نیا نام پدر میرحسن دارای ۱۵۹۸ رأی
۳۶ _ آقای حمید غلامی نام پدر عزیز دارای ۱۵۸۷ رأی
۳۷ _ آقای حامد سعادتی نام پدر فیروز دارای ۱۴۶۰ رأی
۳۸ _ آقای امیر نشاطی نام پدر غلامعلى دارای ۱۴۵۹ رأی
۳۹ _ آقای اکبر نظری نام پدر عزت دارای ۱۴۵۴ رأی
۴۰ _ آقای محمدعلی دیزجی قدیم نام پدر عیسى دارای ۱۴۴۶ رأی
۴۱ _ آقای رحیم سیابی نام پدر حمید دارای ۱۴۲۴ رأی
۴۲ _ آقای جابر صادقی آذر نام پدر عباسعلی دارای ۱۴۱۹ رأی
۴۳ _ آقای اصغر محمودآبادی نام پدر على اکبر دارای ۱۴۱۸ رأی
۴۴ _ آقای علی همرنگ بسطام نام پدر غفار دارای ۱۳۶۰ رأی
۴۵ _ آقای عبدالعلی خداشناس نام پدر حق وردی دارای ۱۳۵۸ رأی
۴۶ _ آقای سعید علمی نام پدر غفور دارای ۱۳۴۸ رأی
۴۷ _ آقای سیفعلی قرطاسی نام پدر قدمعلى دارای ۱۳۴۴ رأی
۴۸ _ آقای بهمن راستگو نام پدر نوروز دارای ۱۳۲۸ رأی
۴۹ _ آقای سیدمجید موسوی نام پدر میر کبیر دارای ۱۳۲۳ رأی
۵۰ _ آقای خالق ویردی میرزائی نام پدر محرم دارای ۱۱۸۷ رأی
۵۱ _ آقای کریم عزتی همراهلو نام پدر جلیل دارای ۱۱۷۶ رأی
۵۲ _ آقای صفر امانی نام پدر التفات دارای ۱۱۶۸ رأی
۵۳ _ آقای حسین قهرمانی فرد نام پدر علی دارای ۱۰۶۰ رأی
۵۴ _ آقای علی اکبر تائیدی نام پدر عباسعلى دارای ۱۰۵۹ رأی
۵۵ _ آقای میرمحمد اعلم الهدا نام پدر میرمحمد رضا دارای ۱۰۴۷ رأی
۵۶ _ آقای عیسی خانش پورقریبه نام پدر اسمعلی دارای ۱۰۱۳ رأی
۵۷ _ آقای جواد دهقانی نام پدر سلطانعلى دارای ۱۰۰۰ رأی
۵۸ _ آقای فرمان حبیبی نام پدر خلیل دارای ۹۹۵ رأی
۵۹ _ خانم الهام بخشی نام پدر سهراب دارای ۹۱۰ رأی
۶۰ _ آقای محمد فرضی نام پدر على اصغر دارای ۸۷۳ رأی
۶۱ _ آقای محرم اصلانی نام پدر خان گوزل دارای ۸۵۹ رأی
۶۲ _ آقای صادق بلندی نام پدر یوسف دارای ۸۲۱ رأی
۶۳ _ آقای پیمان رضازاده نام پدر رضا دارای ۷۷۳ رأی
۶۴ _ آقای رضا ذاکری لاله بجان نام پدر عباس دارای ۷۶۰ رأی
۶۵ _ آقای رسول مرادی نام پدر على اصغر دارای ۶۴۳ رأی
۶۶ _ آقای محمدرضا قلی پور نام پدر ابراهیم دارای ۵۲۳ رأی
۶۷ _ آقای غلامعلی عبادپور نام پدر تیمور دارای ۵۱۳ رأی
۶۸ _ آقای ابراهیم نوائی نام پدر بهرام دارای ۵۰۲ رأی
۶۹ _ آقای محمدرضا فرضی رزین نام پدر ارضاله دارای ۴۴۳ رأی
۷۰ _ آقای علی نوروزی فر نام پدر قربانعلى دارای ۴۲۷ رأی
۷۱ _ آقای ابراهیم حکیمی نام پدر اسدالله دارای ۳۴۳ رأی
۷۲ _ آقای منصور بهاری نام پدر فیروز دارای ۳۱۴ رأی
۷۳ _ آقای اکبر عبدالهی نام پدر ابی ذر دارای ۳۰۴ رأی
۷۴ _ آقای مهدی قاسم زاده نام پدر قاسم دارای ۲۴۷ رأی
۷۵ _ آقای حسن چم چولقشلاقی نام پدر قربان دارای ۲۲۷ رأی
۷۶ _ آقای محسن امان زاده نام پدر قدرت دارای ۲۲۷ رأی
۷۷ _ آقای علیرضا اجتماعی نام پدر حیدر دارای ۱۹۹ رأی
۷۸ _ خانم سمیه انوری سفیدان نام پدر محمد دارای ۱۹۸ رأی
۷۹ _ آقای قادر مختاریان نام پدر غلامعلى دارای ۱۹۰ رأی
۸۰ _ آقای سجاد سلطان پور نام پدر رحمان دارای ۱۴۹ رأی
۸۱ _ خانم مریم کاظمی نام پدر فتح اله دارای ۱۱۸ رأی
۸۲ _ آقای محمدرضا مقنی زاده اهری نام پدر شرین دل دارای ۴۳ رأی

تحریریه پایگاه اطلاع رسانی اهرامروز به اعضای اصلی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر