به گزارش اهرامروز، مهندس محمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب گفت: امسال با توجه به بارندگی‌های نسبتاً مؤثر بهاره در مزارع و شیوع آفات در این شهرستان، سطح مبارزه با شته روسی در مزارع این شهرستان بخصوص در مزارع گندم به ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار افزایش‌یافته است.

وی افزود: این آفت در شرایط خاص آب و هوائی منطقه همچون تابستان گرم و خشک، پائیز و زمستان معتدل و بدون پوشش برف و نیز عدم مبارزه با علف‌های نازک برگ دیده می‌شود.

مهندس اسدی ادامه داد: این آفت بعد از سن گندم دومین عامل تهدید کننده مزارع گندم و جو می‌باشد، این آفت علاوه بر تغذیه شیره گیاهی با تزریق مواد سمی و محرک در محل‌های تغذیه موجب می‌شود که برگهای آلوده به شته در امتداد طولی تاخورده، لوله‌ای شده و قرمز تا ارغوانی رنگ شوند که باعث کاهش محصول و نابودی مزارع می‌گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر ضمن بیان این مطلب از کشاورزان خواست تا با همکاری و خدمات‌رسانی و مشاوره کارشناسان این مدیریت به‌موقع با این آفات مبارزه نمایند چراکه میزبان‌های آلوده به این آفت در مقابل سرما نیز حساس می‌شوند.