به گزارش اهرامروز، نشست صمیمی اعضای شورای اسلامی شهر اهر دوره های چهارم و پنجم با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان اهر در باغ صبا شهرداری اهر برگزار شد.