به گزارش اهرامروز، صبور علمی در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان اهر ضمن بیان اینکه نوع انتخاب بذر، شخم زدن مزرعه و سموم مورد استفاده در تولید گندم در کیفیت پخت نان تأثیرگذار است، گفت: اگر بخواهیم کیفیت نان در شهرستان بهتر از وضع موجود باشد، باید آموزش هایی از نحوه انتخاب بذر تا مصرف آرد برای کشاورزان، تولید کنندگان آرد و نانوایان ارائه بدهیم تا بتوانیم نان با کیفیت مطلوب را به دست همشهریان برسانیم.

وی در ادامه در خصوص آمار نانوایی های سطح شهرستان اهر گفت: در این شهرستان ۲۲۴ واحد نانوایی در حال فعالیت می باشد که ۱۹۴ واحد آن در داخل محدوده شهری، ۳۰ واحد دیگر نیز در روستاها مشغول به پخت نان هستند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اهر با اعلام اینکه ۳۳ واحد نانوایی در شهرستان اهر، با ۲ سوخت مایع و گاز می توانند فعالیت کنند، گفت: ۱۶۲ واحد نانوایی داخل محدوده شهری از سهمیه آرد دولتی استفاده می کنند و ۱۷ واحد نیز بدون سهمیه هستند.

علمی در ادامه با ذکر اینکه در شهرستان اهر ۱۵ واحد سنگک پزی در حال فعالیت است، گفت: از ۳۰ واحد نانوایی روستایی در این شهرستان، ۲۳ واحد آن دارای سهمیه آرد دولتی است و ۷ واحد نیز بدون دریافت سهمیه آرد دولتی مشغول به پخت نان هستند.

وی در پایان گفت: طبق گزارش کارگروه کمیته آرد و نان شهرستان اهر، در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۴۸۰ مورد از واحد های نانوایی بازرسی صورت گرفته که ۱۹ مورد پرونده تخلف برای معرفی به اداره تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.