به گزارش خبرنگار اهرامروز، رسول خدابخش در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اهر با تأکید بر برخورد قهرآمیز با برداشت‌های غیرقانونی آب افزود: وضعیت آب شرب و کشاورزی شهرستان اهر در شرایط بحرانی قرار دارد ولی شاهد خرد شدن اراضی کشاورزی و هدررفت منابع آبی برای تفریحات غیربومی‌ها هستیم.

فرماندار شهرستان اهر گفت: متأسفانه عده‌ای برای تفریحات آخر هفته‌ای از شهرستان اهر باغ خریداری کرده‌اند و هیچ سررشته‌ای از باغبانی ندارند، اما آسیب این تفریحات، خرد شدن اراضی کشاورزی و استفاده بی‌رویه منابع آبی متوجه اهری‌هاست.

وی ادامه داد: اکثر برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب اهر از سوی باغات غیرمجاز انجام می‌گیرد که در نتیجه خرد شدن اراضی کشاورزی برای تفریحات آخر هفته‌ای غیربومی‌هاست و جالب است که غیربومی‌ها بیش از اهری‌ها در صورت کمبود منابع آب اعتراض می‌کنند.

خدابخش از کاهش ۳۲ درصدی منابع آب سد ستارخان شهرستان اهر نسبت به سال گذشته خبر داد، یادآور شد: در حال حاضر سد ستارخان ۲۳ میلیون مترمکعب آب قابل استفاده در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت دارد و در مقایسه با سال گذشته ۳۲ درصد معادل ۱۱ میلیون مترمکعب منابع آب سد ستارخان کاهش یافته که زنگ خطر کم‌آبی را در شهرستان اهر به صدا آورده است.

فرماندار شهرستان اهر بابیان ۲ درصد منابع آب بخش کشاورزی که رهاسازی شده و می‌شود به سرقت می‌رود، گفت: برابر آمار موجود ۴۵۰۰ مشترک در پایاب سد ستارخان شهرستان اهر وجود دارد که می‌بایست حق‌آبه آنها تخصیص یابد اما متأسفانه سرقت و برداشت‌های غیرمجاز از سوی باغات غیرمجاز باعث می‌شود تا حق برخی از کشاورزان پایمال شود.

وی از کاهش ۱۰۰ میلی‌متری بارندگی‌ها طی سال‌آبی در این شهرستان خبر داد و افزود: در سال‌آبی بارندگی‌ها در شهرستان اهر کاهش چشمگیری داشته و گرمای بی‌سابقه هوا باعث تبخیر بیش از حد منابع آب شهرستان اهر شده، از این‌رو به صراحتاً تأکید می‌کنم منابع آب اهر در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

خدابخش اضافه کرد: ۱۸۹ هکتار از اراضی زراعی و باغی در روستای دیزبین توسط ۸۵ نفر بهره‌برداری می‌شد ولی اکنون بدون آن‌که اراضی کشاورزی توسعه یابد ۴۵۰ نفر از اراضی کشاورزی و باغی روستای دیزبین بهره‌برداری می‌کنند، این اقدام برای خرد کردن باغات از یکپارچگی کاملاً بخش کشاورزی اهر از نظر تولید، تغییر رویه کشت و افزایش مصرف منابع آب با چالش مواجه می‌کند.

فرماندار شهرستان اهر، اولویت منابع آب سد ستارخان را تأمین آب شرب دانست و گفت: هشدار امروز ما در رابطه با کمبود منابع آب شهرستان اهر کاملاً جدی است و اگر شرایط فعلی تداوم یابد امکان دارد آب برای بخش کشاورزی نداشته باشیم چون اولویت با تأمین آب شرب خواهد بود.