به گزارش خبرنگار اهرامروز، مهدی شنابی از اهالی فرهنگ و رسانه اهر در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهر مهم ترین نکته را در جهت ماموریت کمیسیون فرهنگی پرداختن به وضعیت کتابخانه های اهر دانست و تاکید کرد: حق نیم درصد قانونی کتابخانه های اهر از طریق شهرداری پرداخت نمی شود و در مقوله فرهنگ هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ عرفی پرداختن به مقوله کتاب از اولین اولویت هاست که باید کمیسیون فرهنگی شورا در بازدیدی از کتابخانه های اهر، مشکلات گریبان گیر این نهاد را جویا شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: شورا و شهرداری تدارکاتچی شهر نیستند و این تصور که شهرداری هرگاه برای برنامه های فرهنگی پول داد پس نگاه فرهنگی دارد و اگر چیزی پرداخت نکرد، علاقه ای به فرهنگ ندارد، تصوری غلط است. اتفاقا دلیل دیده نشدن شهرداری در حوزه فرهنگی و هنری این است که شهرداری راسا نتوانسته برنامه ای اجرا کند و تدارکاتچی برنامه های دیگر بوده است.

شنابی کارهای آموزشگاه صنایع دستی و کارهای هنری آقایان فرضی و برزگر را در ساخت المان های موقت مناسبتی خوب ارزیابی کرده و گفت: اگر امکانات بیشتر باشد این عزیزان کارهای بهتری را عرصه خواهند کرد که نمایش ایام شادی و حزن در سطح شهر با اجرای المان های موقت مناسبتی بسیار تمیز و زیباتر از نثب بنرهای متعدد است.