به گزارش اهرامروز به نقل از روابط عمومی فرمانداری خداآفرین، مهندس اسدپور در جلسه بررسی مسایل ومشکلات آب شرب روستاهای خداآفرین که با حضور مدیر کل اداره کل آب وفا ضلاب روستایی آذربایجان شرقی برگزار شد با بیان مشکلات حوزه آب شرب روستاهای شهرستان گفت : از ۵۸روستای بخش مرکزی ۳۲روستا مشکل آب شرب دارند ودر بخش منجوان از ۷۹روستای دارای سکنه و۲۲روستای تحت پوشش آب وفاضلاب روستایی ۶روستا از جمله گندم نان ‘داش باشی :چای کندی’مسجدلو ‘ستن ولمه اسلام غیر برخوردار از آب آشامیدنی هستند که باید با کار کارشناسی جهت توسعه وحل مشکل آب روستاها بعنوان یکی از زیر ساختهای اساسی توسعه اقدام شود .

وی همچنین با بیان اینکه ۹۰درصد روستاهای بخش گرمادوز نیز تحت پوشش آب وفاضلاب روستایی هستند ‘نبود منبع آب وهدر رفت زیاد ‘فرسودگی شبکه ولوله های انتقال ومنبع آب ‘قطعی مکرر وگاه طولانی مدت آب ونیز نبود میر آب ونبود حفاظ ودرپوش استاندارد منابع آب را ازجمله موارد مشکلات عمده در این بخش اعلام کرد وافزود: بخشداران نسبت به شناسایی مشکلات آب شرب روستاهای تحت پوشش وخودگردان با اولویت روستاهای بالای ۲۰خانوار اقدام واداره کل وآب وفاضلاب روستایی نیز نسبت به حل مشکلات وبرنامه ریزی در این راستا اقدام نماید .

مهندس اسدپور در ادامه با بیان اینکه در خداآفرین ۱۵روستای کمتر از ۲۰خانوار وجود دارد تاکید کرد مشکلات آب شرب این روستاها نیز با مشارکت آب وفاضلاب روستایی برنامه ریزی ونسبت به رفع آن اقدام شود .

وی افزود درسالجاری پروژه های آب شرب روستاهای شهرستان
توسعه وبازسازی خواهد شد

فرماندار خداآفرین با تاکید بر مدیریت مصرف صحیح آب در روستاها افزود: اگر الگوی مصرف بهینه آب توسط مردم در روستاها رعایت شود مشکل کمبود آب برطرف خواهد شد .
وی بیان کرد : بخشداران از طریق دهیاران وشوراهای اسلامی نسبت به الگو سازی فرهنگ مصرف بهینه آب اقدام نمایند .

فرماندار خداآفرین همچنین با اعلام اینکه تلاش می کنیم از نظر کیفی وشیمیایی مشکلات آب شرب شهرستان برطرف گردد گفت : به همین منظور ۴دستگاه آب شیرین کن در سال گذشته در روستاهای این شهرستان نصب وامسال نیز دو دستگاه نصب خواهد شد .

مدیر کل آب وفاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت :امسال مبلغ ۶میلیارد و۸۵۲میلیون تومان از تمامی ردیفهای اعتباری برای اجرای پروژه های آبرسانی خداآفرین اعتبار تخصیص یافته که این مبلغ در مقایسه با ۸۵میلیارد تومان اعتبار کل استان برای ۲هزار و۷۳۵روستای استان از نظر تعداد وهم از نظر جمعیت حدود ۲برابر متوسط استانی است .

علی صمدنژاد با تاکید بر حل مشکلات بهره برداری با اولویت بندی روستاها ی تحت پوشش وغیر تحت پوشش ونیز از نظر جمعیتی گفت : شبکه های آب وفاضلاب روستایی از سال ۸۷به این شرکت واگذار شده که در این مدت اقدامات زیادی در خصوص آب لوله کشی وبهسازی انجام شده است .

وی درادامه با اعلام اینکه اعتبار کل شهرستانهای استان از صندوق توسعه ملی درسالجاری ۲۲میلیارد تومان است گفت: سهم خداآفرین نیز از این اعتبار برای پروژه های آب رسانی ۳میلیارد و۵۵۳میلیون تومان می باشد
مدیر کل آب وفاضلاب روستایی با بیان اینکه خداآفرین جزو مناطق مصرفی ۱۶مترمکعبی است که برای هر خانوار ۶۰۰لیتر آب داده می شود بر فرهنگ سازی در مصرف درست واصولی آب شرب واجتناب از استفاده از آب لوله کشی برای باغبانی اقدام مهم در رفع مشکل کمبود آب روستاهای خداآفرین نام برد .

صمدنژاد با اشاره به همکاری آب وفاضلاب روستایی وشهری در خصوص آبرسانی گفت :در سطح استان تامین آب ۱۷۴روستا از طریق آب وفاضلاب شهری انجام شده است .
وی اعلام کرد در سال جدید برای تامین آب شرب مورد نیاز شهرستانهای خداآفرین وهوراند تانکر آب نیز تهیه خواهد شد.

شناسایی برنامه ریزی واتخاذ تصمیمات لازم در راستای حل مشکلات آب شرب روستاهای تحت پوشش وخودگردان روستاهای بالای ۲۰خانوار ونیز ۱۵روستای زیر ۲۰خانوار ‘ پیگیری واقدام در خصوص اخذ پروانه بهره برداری از مجتمع آب رسانی ارس وگاو آهن ‘انجام اقدامات وهماهنگی لازم جهت تامین آب شرب روستای قیزیل یول ‘تشکیل جلسه با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط در خصوص رفع معارض در مسیر همدملو تاذاسکانلو ونیز اقدام بخشداران جهت الگو سازی فرهنگ مصرف بهینه آب از طریق دهیاران وشوراهای اسلامی از جمله مصوبات این جلسه بود.