به گزارش خبرنگار اهرامروز، پورفتحی در این جلسه ضمن تبریک جلب اعتماد مردم حفظ این اعتماد را در گرو کار جهادی و شبانه روزی دانسته خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش  آموزش و پرورش محل تبلور ایده های نو و خلاقانه است که باید در مسیر توسعه شهرستان از آن استفاده شود.

مدیر آموزش و پرورش همکاری مستمر و مشارکت در طرح های آموزشی و عمرانی آموزش و پرورش را خواستار شده افزود: همه ما به عنوان عضوی از نهاد انسان ساز آموزش و پرورش باید دین خود را به این مجموعه عظیم ادا کنیم.

این مقام مسئول شاداب سازی فضای شهر و مدارس، ایجاد فضایی روحیه بخش، استفاده از ظرفیت نیروی های کارآفرین و کاربلد، بهره گیری از نخبگان فرهنگی را از کارهایی دانست که با مشارکت دوطرفه بخش هایی از مشکلات مردم را حل خواهد کرد.

اعضای منتخب شورای شهر نیز بر همکاری تعاملی و دوطرفه در پیشبرد توسعه شهری تاکید کردند.