به گزارش خبرنگار اهرامروز، جعفر خضوعی از اهالی فرهنگ و رسانه اهر عصر امروز سه شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اهر با انتقاد از ضعف حوزه گردشگری در این شهرستان، گفت: چیزی بنام مدیریت حوزه گردشگری در اهر وجود ندارد و اداره مربوطه درک صحیح و علمی از مقوله مربوط به گردشگری ندارد. برای مدیریت گردشگری باید تیم تخصصی و فنی وجود داشته باشد که بصورت علمی و با استفاده از اندوخته های علمی و مطالعاتی حوزه گردشگری نظریه پردازی کند.

وی با اشاره به میزان کم موفقیت طرح های گردشگری در اهر، ادامه داد: اکثر طرح های گردشگری در اهر ابتر مانده و تنها جایی که بصورت اتوماتیک بر ریل تخصصی قرار گرفته و حدود ۲۰ درصد در آن موفقیت قابل قبول گردشگری دیده می شود، پارک جنگلی فندقلو است.

سردبیر دوهفته نامه گویا همچنین با انتقاد از ساخت غیر اصولی بازارچه های محلی که بجای دستفروشی های وانت بار در اهر ایجاد شد، ابراز داشت: شهرداری اهر بر خلاف قانون و حقوق شهروندی پیاده روها و حتی جاهایی که تملک آن نامشخص بود به بازارچه و کانکس های فروشگاهی تبدیل کرد. از این جهت ساماندهی دستفروشی علنا بطوری اتفاق افتاد که شهرداری اهر با ساخت این بازارپه ها بجای ساماندهی، دستفروشی را رسمیت داد.