به گزارش اهرامروز، برگزیدگان و شایستگان تقدیر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس جمهوری معرفی شدند.

کتاب ریاض الملوک فی ریاضات السلوک در بخش ادبیات، به تصحیح و تحقیق دکتر بهروز ایمانی (نویسنده و محقق اهری) برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.

ریاض الملوک فی ریاضات السلوک، ترجمه سلوان المطاع فی عدوان الاتباع ابن ظفر صقلی مکی (۴۹۷-۵۶۵ ق) است به قلم نظام الدین شامی (۷۴۰-۸۱۰ ق) که به سلطان اویس جلایری (حک :۷۵۷-۷۷۶ ق) اتحاف شده است. شامی، در ترجمه این کتاب، دست ذوق را آراد گذاشته و انشایی تازه از آن به سبک کلیله و دمنه، مرزبان نامه و سندبادنامه پرداخته است. در قالب ابواب پنج گانه کتاب که با نقل حکایات متعدد همراه است، به مسائل و مطالب سیاسی، اخلاقی و حکمی پرداخته شده است.