به گزارش خبرنگار اهرامروز، صبح روز (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷)، همزمان با سراسر جهان و کشور، کمپین روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان باقرالعلوم (ع) شهرستان اهر برگزار شد.

سوپروایز واحد عفونت بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت عفونت های بیمارستانی در سلامت و ایمنی بیماران، در سال های اخیر بهداشت دست به عنوان یکی از مهمترین اقدامات پیشگیری کننده از انتشار عوامل بیماری زا در محیط های بهداشتی – درمانی معرفی شده است و هرساله در روز پنجم ماه می در سراسر جهان برنامه های متنوعی در مراکز درمانی و جامعه جهت تشویق افراد به رعایت این اقدام بهداشتی صورت می گیرد.

خانزاده نقش کارکنان بهداشتی را در این بین بسیار مهم عنوان کرد و افزود: کارکنان بهداشتی با رعایت بهداشت دستها در مراقبت از بیمار، سبب کاهش بار آلودگی می شوند.

وی در پایان تصریح کرد: جانمایی بنرهای آموزشی با شعار سال در قسمتهای مختلف بیمارستان، الصاق پوسترهای رنگی و توزیع بروشورهای آموزشی در بخشها و واحدها، توزیع محلولهای ضدعفونی دست به کارکنان و بیماران به همراه آموزش مراحل ضد عفونی دستها بوسیله محلول و اسیدهای هندرآب جیبی، از جمله برنامه های تدارک دیده شده در این کمپین بود.

انتهای پیام/