به گزارش اهرامروز، اردوی یک روزه قرآن آموزان دارالقرآن بسیج معاونت تعلیم وتربیت سپاه ناحیه اهر، موسسه قرآن و عترت نوای بهشت انتظار برگزار شد.