به گزارش اهرامروز، بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی، در اهر افزایش ۱.۴ درصدی شاخص بهای اجاره مسکن را در سه ماهه دوم سال جاری نشان می دهد.

شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای کوچکی همچون اهر در سه ماهه دوم سال جاری به عدد ۱۰۷.۰ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۱.۴ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۸.۳ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۵ معادل ۹.۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس تعریف بانک مرکزی، شهرهای کوچک شامل ابهر، اردکان، اقلید، الیگودرز، اهر، برازجـان، بـروجن، بــم، بهبهـان، بهشـهر، تاکسـتان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغـان، دوگنبـدان، دهلـران، سـراب، سـنقر، شـیروان، قـائن، گلپایگـان، لاهیجان، ماکو و میناب هستند.

هر چند بنا بر آمارهای بانک مرکزی از سال ۹۱ تاکنون شاخص بهای اجاره مسکن در اهر و در تمامی فصول با افزایش روبر بوده است.

انتهای پیام/