به گزارش اهرامروز، پیمان اسکندریان ورزشکار اهری  و ملی پوش رشته سرکل کبدی موفق شد با تیم آذین گسترش شهریار ارس قم به عنوان قهرمانی باشگاههای کشور دست یابد.

این مسابقات در شهر کرمانشاه برگزار شد و تیم های آذین گسترش شهریار ارس قم، کرمانشاه به عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی و دو تیم مازندران و تبریز به عنوان سوم مشترک دست یافتند.