به گزارش خبرنگار اهرامروز، زاهد محمودی در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اهر با اشاره به اینکه بررسی راهکارهای جلوگیری از قاچاق دام زنده در جلسه‌این امروز در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: یکی از دلایلی که به گرانی گوشت قرمز در اهر دامن زده قاچاق دام زنده بوده که در این راستا با همکاری شهرستان‌های هریس و ورزقان مبادی قاچاق دام را در شهرستان اهر خواهیم بست.

وی بر لزوم تعیین تکلیف دام‌های توقیفی قاچاق تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف دام‌های قاچاق توقیف‌شده و جلوگیری از خروج دام بدون اخذ مجوز از دامپزشکی از اولویت‌هاست.

بررسی راهکارهای جلوگیری از قاچاق دام زنده و نظارت مستمر بر بازار در راستای مقابله با احتکار و گران‌فروشی در این جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اهر در دستور کار قرار داشت.