به گزارش خبرنگار اهرامروز، طی حکمی از سوی محمدمهدی طهرانچی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کشور و به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، دکتر علی سلیمی شاملو به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر منصوب شد.

پیش از ظهر امروز سه‌شنبه با حضور امام جمعه، فرماندار اهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و رئیس دفتر نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه آزاد اسلامی آیین تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد.

ابراهیم قربانی کلهر که اردیبهشت‌ماه امسال به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر منصوب شده استعفاء کرد و پس از موافقت با استعفای وی، علی سلیمی شاملو سکان‌دار دانشگاه آزاد واحد اهر شد.

البته تا حدودی دلیل استعفای ابراهیم قربانی کلهر رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر؛ مسائل شخصی و اختلاف‌نظر بر سر مسائل داخلی دانشگاه عنوان شده است، با این اوصاف هنوز علت اصلی استعفای دکتر قربانی مشخص نیست.

شامل استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، مدیر گروه رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، رئیس کمیته انتظامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، عضو کمیته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، رئیس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، استاد مدعو دانشگاه تبریز، استاد مدعو دانشگاه آزاد تبریز، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از جمله فعالیت‌های اجرایی دکتر علی سلیمی شاملو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر است.

انتهای پیام/