به گزارش خبرنگار اهرامروز، این انتخابات در حضور ممی‌پور, پیری زاده  کارشناسان فرهنگی و هنری  اداره ارشاداسلامی اهر و آقای اسدزاده عضو هئیت نظارت بر نمایش و نماینده فرمانداری، جبارزاده  مسئول کانون بسیج هنرمندان اهر و  همچنین رجب پور  رئیس انجمن نمایش استان آذربایجان شرقی برگزار گردید و بعد از شمارش آرای ماخوذه به ترتیب:

میثم صادقزاده با ۱۷ رای

بهزاد هادی با ۱۱ رای

اصغر محمد قلیزاده با ۱۰ رای به عنوان اعضای اصلی هیات امنای انجمن نمایش اهر برگزیده شدند و به عنوان هیئت مدیره جدید انجمن هنرهای نمایشی اهر  انتخاب گردیدند.

و سعداله آریافر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

در این دوره از انتخابات انجمن هنرهای نمایش شهرستان اهر تعداد ۶ گروه نمایشی متشکل از ۳۰ رای دهنده حضور داشتند.

برای عضویت در دور جدید هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اهر ۹ کاندیدا حضور داشتند که با انصراف ۲ نفر، رقابت بین ۷ نفر برگزار شد.

یادآور می‌شود به دلیل افزایش گروه های رسمی ثبت شده به ۶ گروه ، هئیت مدیره  جدید برای اولین بار با رای اعضای گروهای ثبت شده انتخاب شدند.

اعضای منتخب طی جلسه داخلی ترکیب هیات رییسه را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

میثم صادقزاده رییس انجمن – اصغر محمد قلیزاده نایب رییس و بهزاد هادی به عنوان خزانه دار معرفی شدند.

با برگزاری انتخابات انجمن هنرهای نمایشی  اهر ،اعضای منتخب طی جلسه داخلی،ترکیب هیات رئیسه را معرفی نمودند و میثم صادقزاده به عنوان رییس انجمن، اصغر محمد قلیزاده به عنوان نایب رییس و بهزاد هادی به عنوان خزانه دار  این انجمن معرفی گردیدند.

گفتنی است که به دلیل افزایش گروه های رسمی ثبت شده نمایشی  به ۶ گروه، هئیت مدیره جدید انجمن هنرهای نمایشی اهر برای اولین بار با رای اعضای گروهای ثبت شده انتخاب شدند.