به گزارش اهرامروز، علیار راستگو انتخابات پیش رو را یک انتخابات سرنوشت‌ساز در مقابل توطئه‌های دشمنان ذکر کرد و افزود: هر وقت ملت ایران در صحنه‌های مختلف اعم از انتخابات و سایر زمینه‌ها، پرشور به میدان آمدند؛ دشمنان و در رأس آن استکبار جهانی عقب نشینی کرده‌اند.

وی وحدت و همدلی را رمز پیشرفت و توسعه کشور عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های اصلی دشمنان زمینه سازی برای نارضایتی مردم و بدبینی به نظام و انقلاب هست.

راستگو یادآور شد: همه ما در این خصوص وظیفه داریم که گام‌های عملی در خدمت به ولی نعمتان انقلاب برداریم.

وی در پایان با معرفی احمد نیک نفس به عنوان بخشدار جدید التأسیس فندقلوی اهر با مرکزیت تازه کند قشلاق خواستار همکاری و همراهی تمامی ادارات در خصوص تقویت این بخشداری و خدمت به روستائیان منطقه شد.