به گزارش خبرنگار اهرامروز، بهبود سعادتی در جلسه شورای اسلامی شهر اهر با تاکید بر تکریم ارباب‌رجوع اظهار کرد: تکریم ارباب‌رجوع و عملیاتی شدن مصوبات شورای شهر اهر از خطوط قرمز بنده است، از سرپرست شهرداری اهر انتظار داریم هنگامی که مردم به مجموعه شهرداری مراجعه می‌کنند با آنها با احترام و خوش‌رویی رفتار شود و از دیگر واحدها نیز بخواهند این اصل را رعایت کنند.

وی افزود: تا به حال با کمال تاسف مصوبات شورای شهر اهر در شهرداری بایگانی می‌شد و برای عوام فریبی می‌گفتند شورا مصوبه نمی‌دهد در حالی که این‌گونه نبود تمامی مستندات لازم در رابطه با مصوبات شورای شهر که به شهرداری ارجاع می‌شد موجود است.

عضو  شورای اسلامی شهر اهر ادامه داد: از این پس شهرداری اهر موظف است تا در راستای شفافیت مالی، وضعیت مالی این مجموعه را به صورت مکتوب به شورای شهر اهر ارائه کند.

انتهای پیام/