به گزارش اهرامروز، دکتر حامد عباسپور عرشی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طیور بومی روستایی شهرستان اهر بر علیه بیماری نیوکاسل مورد واکسیناسیون قرار گرفتند.

وی افزود: این طرح که به صورت رایگان در روستاهای پرتراکم و پرخطر به اجرا گذارده شد با واکسیناسیون تعداد ۸۷۵۰۰ قطعه انواع طیور بومی در ۷۰ روستا به اتمام رسید.

عباسپور ادامه داد: به منظور راستی آزمایی و آزمون بهره وری عملکرد در برخی روستاها قبل و بعد از واکسیناسیون نمونه برداری سرمی انجام و فرایند انجام کار به تایید آزمایشگاهی رسید.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از حسن همکاری مرغداران بومی و دهیاران ارجمند، رعایت ضابطه مندانه بهداشت عمومی دامداری, پرهیز از استفاده داروهای دام به صورت خودسرانه را از مولفه های تاثیر گذار در کنترل بیماریهای دامی دانسته و واکسیناسیون به موقع دام ها را راهی کم هزینه در جلوگیری از بیماریهای دام  و طیور عنوان داشتند