July 19,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

AharEmroz News Agency

تصویری/ طرح سپاس از علمداران حماسه به مناسبت روز جانباز

اهرامروز: به مناسبت روز میلاد حضرت ابولفضل (ع) و روز جانباز مسئولین ارشد شهرستان اهر در قالب طرح سپاس از علمداران حماسه از جانبازان قربان قنبرزاده، مروت پور اسمعیل و حسن دهقان دیدار کردند.