به گزارش خبرنگار اهرامروز، احد طایری در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز برابر احکام صادره از سوی مراجع قضایی در معیت نماینده دادستانی، نیروی انتظامی و کارکنان امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی هوراند دو مورد رأی صادره در روستاهای شلوری و دهرود به مساحت ۸۰ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز آزاد و با اجرای حکم قلع و قمع به حالت اولیه اعاده گردید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هوراند خاطرنشان کرد: با هدف صیانت از اراضی زراعی، باغی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در اجرای قانون مصوب در این زمینه هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به‌صورت غیرمجاز ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.

انتهای پیام/