به گزارش خبرنگار اهرامروز، اسامی نهایی ۹۶ نامزد احراز صلاحیت شده انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر از سوی ستاد انتخابات شهرستان اهر اعلام شد.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات شهرستان اهر، انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر به صورت الکترونیکی برگزار می شود و نامزدها و هواداران توجه داشته باشند که ارائه کدهای نامزدی در روز رای گیری الزامی است.

اسامی نهایی نامزدهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است؛

۱-      علیرضا اجتماعی ۱۲۴

۲-      علی اسحقی ۱۲۵

۳-      علی اسدیان ۱۲۶

۴-      محرم اصلانی ۱۲۸

۵-      میر محمد اعلام الهدی ۱۲۹

۶-      محسن امان زاده ۱۴۱

۷-      اسماعیل امانی ۱۴۲

۸-       صفر امانی ۱۴۵

۹-      سمیه انوری سفیدان ۱۴۶

۱۰-  مهدی بابایی ۱۴۸

۱۱-  ابوالفضل بابایی دایلاری ۱۴۹

۱۲-  الهام بخشی ۱۵۱

۱۳-  صادق بلندی ۱۵۴

۱۴-  منصور بهاری ۱۵۷

۱۵-  مریم بیرامی جوبند ۱۵۸

۱۶-  علیرضا پورصادق ۱۵۹

۱۷-  علی اکبر تائیدی ۱۶۱

۱۸-  بهبود جعفری ۱۶۴

۱۹-  حسن جم چولقشلاقلی ۱۶۵

۲۰-  صمد حاجی محمدی ۱۶۷

۲۱-  فرمان حبیبی ۱۶۸

۲۲-  سیروس حسین زاده ۱۷۱

۲۳-  ابراهیم حکیمی ۱۷۴

۲۴-  عبدالعلی خداشناس ۱۷۶

۲۵-  غلامرضا خراسانی ۱۷۸

۲۶-  رضا داداشپور ۱۸۱

۲۷-  جواد دهقانی ۱۸۲

۲۸-  محمدعلی دیزجی قدیم ۱۸۴

۲۹-  رضا ذاکری ۱۸۵

۳۰-  بهمن راستگو ۱۸۶

۳۱-  ابوالفضل راضی ۱۸۷

۳۲-  سعید راضی ۱۸۹

۳۳-  بهزاد رسولی ۱۹۱

۳۴-  محمد رضایی ۱۹۲

۳۵-  ابوالفضل رضایی فرد ۱۹۴

۳۶-  ابوالفضل رضاپور ۱۹۵

۳۷-  پیمان رضازاده ۱۹۶

۳۸-  بهبود سعادتی ۱۹۸

۳۹-  حامد سعادتی ۲۱۲

۴۰-  محمود سعادتی ۲۱۴

۴۱-  سجاد سلطانپور ۲۱۵

۴۲-  رحیم سیابی ۲۱۷

۴۳-  نادر شکورنیا ۲۱۸

۴۴-  صابر شهیم گرمی ۲۴۱

۴۵-  امیدعلی شیخی ۲۴۲

۴۶-  صالح شیری ۲۴۵

۴۷-  جابر صادقی آذر ۲۴۶

۴۸-  منصور صدری ۲۴۷

۴۹-  غلامعلی عبادپور ۲۴۹

۵۰-  راضیه عباسی معروفان ۲۵۱

۵۱-  اکبر عبدالهی ۲۵۳

۵۲-  کریم عزتی همراهلو ۲۵۶

۵۳-  سعید علمی ۲۵۷

۵۴-  صمد علی اکبرزاده اهری ۲۵۸

۵۵-  مجتبی علیزاده جوبند ۲۵۹

۵۶-  حمید غلامی ۲۶۲

۵۷-  اصغر فتح زاده غریبه ۲۶۴

۵۸-  مجتبی فرسیو ۲۶۵

۵۹-  محمد فرضی ۲۶۷

۶۰-  محمدرضا فرضی رزین ۲۶۸

۶۱-  مرتضی فصیحی ۲۶۹

۶۲-  مهدی قاسم زاده ۲۷۱

۶۳-  سیفعلی قرطاسی ۲۷۲

۶۴-  محمدرضا قلی پور ۲۷۴

۶۵-  اسداله قهرمانی فرد ۲۷۶

۶۶-  حسین قهرمانی فرد ۲۷۸

۶۷-  مصطفی قهرمانی فرد ۲۷۹

۶۸-  جلیل کاظم زاده ۲۸۲

۶۹-  جلیل کاظمی ۲۸۴

۷۰-  جعفر کربلایی زاده ۲۸۵

۷۱-  دلبر کریم زاده ۲۸۶

۷۲-  صابر محرم زاده ۲۸۷

۷۳-  احد محسنی اهری ۲۸۹

۷۴-  اصغر محمود آبادی ۲۹۱

۷۵-  قادر مختاریان ۲۹۲

۷۶-  رسول مرادی ۲۹۴

۷۷-  مهدی مظفری ۲۹۵

۷۸-  محمدرضا مقنی زاده ۲۹۶

۷۹-  الیاس ممی پور ۲۹۷

۸۰-  سید مجید موسوی ۲۹۸

۸۱-  میرجلال موسوی ۴۱۲

۸۲-  میرکمال الدین موسوی ۴۱۴

۸۳-  احسان موسوی نیا ۴۱۵

۸۴-  خالق ویردی میرزایی ۴۱۶

۸۵-  اکبر ناظر ۴۱۷

۸۶-  علی نجفی ۴۱۹

۸۷-  انوشیروان نریمانی ۴۲۴

۸۸-  امیر نشاطی ۴۲۵

۸۹-  اکبر نظری ۴۲۶

۹۰-  ابراهیم نوایی ۴۲۸

۹۱-  علی نوروزی فر ۴۲۹

۹۲-  آرزو نوروزی وفا ۴۵۱

۹۳-  بهزاد نیک نفس ۴۵۴

۹۴-  حسین هادی ۴۵۶

۹۵-  اصغر همت جو ۴۵۷

۹۶-  علی همرنگ بسطام ۴۵۸

انتخابات انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و اولین میان دوره ای مجلس دهم دبه طور هم زمان در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

انتهای پیام/