به گزارش خبرنگار اهرامروز، عصر شنبه جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر و هوراند که با حضور فرماندار اهر و ۳۰ نفر از معتمدین برگزار شد، اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر اهر و هوراند به ترتیب زیر مشخص شدند.

اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر اهر و هوراند:

علی سلطانی

فیض اله محمدیان

محمد طاهری

میر حسین آل یاسین

نورالدین برقی

ابوالفضل حلاجیان

احمد ابراهیمی

عباس جهانگیری

اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر اهر و هوراند:

مروت پوراسمعیل

صمد کلاه دوز

حبیب جباری

ثریا بابا پور

رحیم پایدار

گفتنی است، سید محمد عابدی فرماندار اهر به عنوان رئیس و جعفر شجاعی و ابراهیم نیک نظر عضو اداری هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر اهر و هوراند هستند.

انتهای پیام/