به گزارش ارسباران نیوز، مهندس رشید نظمی در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اعلام این مطلب افزود: با محدود شدن منابع آبی و اثرات اقلیمی در چند دهه اخیر و همچنین افزایش نیاز بخش های صنعت، شرب و محیط زیست، مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی منابع آب، باید به نفع سایر بخش ها کنترل شود و در این راستا شاخص بهره وری آب به عنوان یکی از مولفه های اساسی در مصرف بهینه آب در چند سال اخیر در برنامه ریزی های ملی مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: در این خصوص در سطح شهرستان خداآفرین ارتقای بهره وری آب کشاورزی و کاهش هدر رفت آب در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به صورت جدی پیگیری می شود. مهندس نظمی گفت: در این راستا با حضور کارشناس مشاور شرکت ایده پردازان و کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین پروژه تجمیع اراضی ۱۴۰ هکتاری روستای دودان برای مطالعه اجرای سیستم نوین آبیاری جهت ارتقای بهره وری و مدیریت بهینه مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت.