به گزارش خبرنگار اهرامروز، ابراهیم محمدی آیدین‌لو در تشریح رسیدگی به ۴ حلقه چاه غیرمجاز معدن انجرد اظهار داشت: در پی گزارش اهالی روستای زندآباد از حفر چاه‌های غیرمجاز معدن انجرد؛ کارشناسان مدیریت امور آب اهر جهت بررسی به محل مذکور مراجعه کرده و چهار حلقه چاه غیرمجاز را شناسایی کردند.

مدیر امور آب اهر افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که چاه‌ها را استتار کرده و آب چاه‌های غیرمجاز حفر شده به محل دیگری منتقل می‌کردند، در این راستا کارشناسان مدیریت امور آب اهر پس از طی مراحل قانونی اقدام به انسداد چاه‌های غیرمجاز معدن انجرد نمودند.

وی ادامه داد: این چاه‌های غیرمجاز معدن انجرد در حاشیه رودخانه زندآبادچایی واقع شده بود، چون اقدام کارشناسان مدیریت امور آب اهر قانونی بود هیچ مقاومتی در برابر اجرای قانون صورت نگرفت، هرچند معتقد بودند تا با لوله‌گذاری یکی از چاه‌ها را به عنوان چاه نمونه‌برداری نگه‌دارند که مورد قبول واقع نشد.

محمدی آیدین‌لو بابیان این‌که معدن انجرد با هر یک از چاه‌های غیرمجاز حدود ۵ لیتر در ثانیه آب برداشت می‌کرد، گفت: مقرر شد مراحل اخذ جریمه خسارت بر منابع آب برابر مقررات محاسبه، دریافت و به حساب دولت واریز شود.

مدیر امور آب اهر با تأکید بر این‌که معدن انجرد تنها یک حلقه چاه دارای مجوز دارد، خاطرنشان کرد: وقتی مدیریت امور آب اهر به عنوان متولی و ناظر چاه غیرمجاز کشاورزان که نهایتاً نیمی از سال برداشت کرده را مسدود می‌کند موظف است تا برای برقراری عدالت چاه‌های غیرمجاز سایرین را نیز مسدود کند، برای امور آب اهر نیز تفاوتی نمی‌کند چاه غیرمجاز متعلق به چه کسانی است اما قطعاً تبعیض را نمی‌پذیریم!

خبر از: علی دایلاری اصل