به گزارش اهرامروز، محمد صادق پورمهدی معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی به همراه صابر تقویمی فرماندار هریس، توحید اخلاقی مدیرکل راه و شهرسازی و مدیریت و کارشناسان مدیریت ساخت و توسعه راه‌های اداره کل از روند پیشرفت باند دوم بزرگراه اهر – تبریز بازدید به عمل آوردند.

بنابر این گزارش، توحید اخلاقی در حاشیه بازدید از بزرگراه اهر – تبریز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: حدود ۳۰ کیلومتر از باند دوم زیر ترافیک است که از طرف اهر تا گردنه گویجه بل (قطعه یک) ۱۰۰ درصد تمام شده ورفت وآمد انجام می‌گیرد همچنین از طرف تبریز تا طویقون نیز که قسمتی از قطعه ۳ می‌باشد نیز زیر عبور رفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود ۴۹ درصد می‌باشد که در قطعات مختلف متفاوت است.

اخلاقی اظهار امیدواری کرد: با حمایت‌های استانداری و وزارت متبوعه باقیمانده این پروژه مهم به اتمام رسیده و زیر بار ترافیک برود.