به گزارش اهرامروز، علی ابراهیم زاده در حاشیه کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز با اشاره به اینکه ظرف ۵٠ سال گذشته تحقیقات زیادی در مهندسی زلزله بعمل آمده و حاصل این تحقیقات متحول شدن آیین نامه ها و افزایش اطلاعات در زمینه استحکام لرزه ای بوده است افزود: نتیجتا ما باید ارزیابی دقیق تری از وضعیت لرزه ای و بهسازی ساختمانهایی که قبلا بدون اعمال آیین نامه های جدید ساخته شده اند داشته باشیم که این کنفرانس بمناسبت گرامیداشت جانباختگان حادثه‌ی ناگوار زلزله‌ی ارسباران و جهت ارایه آخرین یافته های علمی توسط اساتید فن برگزار می‌شود و در نظر است بررسی‌ها و نتایج فنی کارشناسان فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان وکشورو سایر محققین در این مناطق  ارائه ‌شود و دانش حرفه مندان و مهندسین در زمینه بهسازی و مقاوم سازی بروز شود.
با توجه به اینکه زلزله یک پدیده‌ی طبیعی به شمار می‌رود و همانند سایر پدیده‌ها نادیده گرفتن زلزله ، پاک کردن صورت مسئله است بنابراین در این کنفرانس سعی بر ارایه یافته‌های جدید علمی خواهیم داشت تا براساس این یافته‌ها ساختمان‌هایی با مقاومت بالایی احداث شده و ساختمانهای ساخته شده هم مورد ارزیابی ومقاوم سازی قرار گیرد و اطلاعات جدید و بروزی را در این زمینه به دانش مهندسان افزوده شود.
مسائل اخلاقی و رفتارهای انسان دوستانه توسط مردم ارسباران در زلزله قابل تقدیر بود و مردم در این حادثه با تمام وجود هم نوع دوستی خود را نشان دادند. این نوع رفتارها بیانگر پای بندی مردم ایران و آذربایجان به مسائل اخلاقی است و باید این نوع رفتارهای فداکارانه در سطح کشور گسترش یابدو برای این کار  مسوولین ورسانه ها باید همت و تلاش بیشتری برای اعتلای فرهنگ عمومی بخرج دهند و اتفاقا این رفتار ایثارگرانه موجب سهولت امدادرسانی به آسیب دیدگان شده و کاهش تلفات جانی و مالی هم گردید.امید است که با برگزاری مستمر و برنامه دار این گونه کنفرانسها علاوه بر ارتقای سطح پژوهش در کشور و آشنایی پژوهشگران با سایر فعالیت های تحقیقاتی در عرصه ملی، بخش های اجرایی کشور نیز از حضور در این رویدادهای تخصصی بهره برده و با همکاری محققان برنامه ریزی مناسب تر و مبتنی بر پژوهش را بمنظور ارتقاء سطح کیفی ساختمان ها در کشور در دستور کار خود قرار دهند.