به گزارش اهرامروز، مهدی دایلاری: اقدامات صورت گرفته تا بدین جای کار سبب جان گرفتن دوباره جنگل های منطقه بویژه در مناطق اطراف روستاهای افیل، بهل، انداب (پارک جنگلی فندقلو)، آللو و گوراوان ها شده و باید برای کنترل هر چه بیشتر آفات در فصل پاییز این فعالیت ها تداوم یابد.

 این مسئله بدون همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل و بویژه شهرستان مشگین شهر که همجوار با جنگل های شهرستان اهر هستند ناقص بوده و سبب خواهد شد تا آفت “پروانه دم قهوه‌ای” به صورت کامل از بین نرفته و در آینده نزدیک دوباره گسترش یابد این امر لازمه بوجود آمدن ارتباطی بین استانی است تا برای مدتی این مشکل که بلایی نابود کننده است تا حد زیادی مرتفع گردد.

 بدیهی است اقدامات انجام یافته تا بدین جای کار مناسب بوده و در کنار این اقدامات، ترمیم فنس کشی ها جهت حفاظت هرچه بیشتر و احیای بسیاری از مناطق جنگلی، نوید جدیتی بیشتر در صیانت از منابع طبیعی در این مناطق را می دهد.

همچنین ضروری است اداره ی کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی، در مدیریت منطقه ی حفاظت شده ی یای قاری که بخش عمده ای از جنگل های شهرستان اهر به دلیل قرار گرفتن در داخل آن با مشکلاتی مواجه شده اهتمام بیشتری داشته باشد و از طرفی عدم وفای به عهد این اداره در ایجاد پارک وحش در پارک جنگلی فندقلو موجب گلایه مندی بسیاری از مردم شده است.

 

وضعیت قبل از جمع آوری تخم و شفیره های آفت “پروانه دم قهوه‌ای” در جنگل های شهرستان اهر؛