به گزارش اهرامروز، همه کارشناسان معتقدند جرقه‌های اولیه رشد عجاب آور والیبال ایران در زمان ریاست یزدانی خرم بر فدراسیون والیبال ایران زده شد، همان زمان که او بیشتر توان فدراسیون را معطوف به رشد والیبال در سطح نوجوانان و جوانان کرد و با سرمایه‌گذاری هوشمندانه او والیبال ایران به‌سرعت در سطح نوجوانان و جوانان رشد کرد و حتی در این رده‌ها سکوهای جهانی را نیز تصاحب نمود.

به‌زودی نتیجه تصمیم درست یزدانی خرم در رده بزرگ‌سالان نیز دیده‌شده و داورزنی نیز با ادامه راه سلف خویش والیبال ایران را تا رده تیم‌های برتر جهان پیش برد.

بعد از نزدیک به یک دهه بی‌برنامگی و درجا زدن‌ها در والیبال اهر، تصمیم جابر اسدی رئیس اداره ورزش و جوانان اهر در تحولی اساسی و ساختاری در والیبال این شهر دوباره امیدها برای بازگشت والیبال اهر به دوران اوجش را زنده کرده است.

دیروز و به فاصله چند ماه از تشکیل پایگاه قهرمانی ورزش به ریاست عبدالله زاده و به فاصله یک ماه از حضور قلی پور در هیات والیبال دو تیم نوجوانان که زیر نظر عبدالله زاده در پایگاه قهرمانی آموزش می‌بینند با همکاری و مدیریت هیات والیبال اولین رقابت رسمی خود را برگزار کردند.

قطعاً در سال‌های آینده همین نوجوانان شاکله اصلی تیم والیبال اهر را تشکیل خواهند داد و از این نوجوانان مستعد بیشتر خواهیم شنید.

امید است جابر اسدی رئیس اداره ورزش و جوانان که نتیجه مدیریت و حمایت‌هایش به‌روشنی در رشته‌هایی همچون بسکتبال و هندبال نتیجه داده است در والیبال نیز نتیجه‌بخش باشد والیبال اهر با حرکت خوبی که شروع کرده به‌روزهای اوج خود بازگردد.

انتهای پیام/